Archiv aktualit

Výtvarný obor

Milí žáci,
toto je zadání pro HN na období 9.11 - 13.11. 2020.
Každý žák si podle ročníku vypracuje zadání ve svém pracovním sešitu a vypracované úkoly zašle formou fotografie či scanu na moji emailovou adresu: severova@zus-chodov.cz nejpozději do pátku 13.11.2020. Pozor, druhý ročník má jako součást úkolu i poslech.
Zdravím a přeji všem pěkný a úspěšný týden!

SZUS CHODOV20110916560.jpg

SZUS CHODOV20110916570.jpg

SZUS CHODOV20110916580.jpg

SZUS CHODOV20110916590.jpg

Hudební obor

Pracovní sešit str.13- doplnit celou stranu ( psaní nožiček, doplnit názvy not)

HN

Hudební obor

Notovníček str. 11  cvičení na psaní not do mezery.
hudební tvoření ( zvonkohra)  z minulých týdnů procvičujeme.

PHV noty v mezeře

Hudební obor

Výtvarný obor
Taneční obor

Milí žáci,
toto je zadání pro HN na období 2.11 - 6.11. 2020.
Každý žák si podle ročníku vypracuje zadání ve svém pracovním sešitu a vypracované úkoly zašle formou fotografie či scanu na moji emailovou adresu: severova@zus-chodov.cz nejpozději do pátku 6.11.2020. Tentokrát jsem přidala pro pobavení i několik hudebních vtipů. Jsou to doplňovačky. Když doplníte správně noty, rozlousknete pointu.
Dalším novým úkolem je poslech úvodního sóla (Kdo si poslechne i více-nebude litovat, je to nádherná lyrická hudba.), kterým začíná symfonická báseň ŠEHEREZÁDA, jejíchž autorem je Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov. Můžete mi poslat i namalovaný obrázek, či v krátkosti shrnutí děje o krásné a chytré Šeherezádě.
Přeji všem pozitivní mysl a pevné zdraví ! :) P.S. Odkaz na poslech Šeherezády tu :
https://www.youtube.com/watch?v=d-NZZmjV0VM

Hudební vtipy

Hudební obor
Výtvarný obor

PHV-úkoly 2.-13.11.2020- viz příloha: phv listopad a phv zašifr.obr

 
HN-úkoly 2.-6.11.2020
Pracovní sešit ( HN pro ZUŠ)   strana 8- doplnit prázdné takty ( použij všechny noty a pomlky z bubliny).
dole- pastelkou zakroužkuj jednotlivé takty a pod každou notu vyznač na kolik dob trvá.
strana 11- noty c2-c3   doplnit a naučit.

 

Hudební obor

Víte, že můžete od zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek na pohybové aktivity vašich dětí? Rádi Vám potvrzení o docházce do tanečního oboru na základě přijaté platby vystavíme.

Vzhledem k omezené době kanceláře si o potvrzení napište na email: kaprova@zus-chodov.cz nebo volejte 607 668 694.

Taneční obor
Výtvarný obor
Hudební obor
Hudební obor
Hudební obor

na základě mimořádných opatření a nařízení vlády přechází ZUŠ Chodov na distanční výuku.

14.- 23.10. DISTANČNÍ VÝUKA VE VŠECH OBORECH
26. -30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Sledujte prosím všechny informace ohledně organizačního zajištění výuky.

Děkuji za pochopení a přeji Všem pevné zdraví a nervy, abychom tuto náročnou situaci zvládli.

pravidla DV.docx

ZUŠ Chodov

Milí žáci,

toto je zadání pro HN na období 12.10. -16.10. 2020.

Každý žák si podle ročníku vypracuje zadání ve svém pracovním sešitu a vypracované úkoly zašle formou fotografie či scanu na moji emailovou adresu: severova@zus-chodov.cz nejpozději do pátku 16.10.2020.Příští pondělí budou zveřejněna správná  řešení.

S přáním pevného zdraví,

J.S.

Hudební obor
Hudební obor
Výtvarný obor

Nové usnesení vlády jako akt vyššího orgánu státní správy přebíjí nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje a od pondělí 12.10. je tedy povolena individuální výuka (1 učitel + 1 žák) v základních uměleckých školách.

Distanční výuka nadále platí pro hudební nauku, sborový zpěv, souborovou a komorní hru a pro všechny nehudební obory.

zvyraznit
ZUŠ Chodov

Po včerejší tiskové konferenci ministra školství jsme všichni zaznamenali pozitivní posun vůči výuce v Základních uměleckých školách.
Podle sdělení pana ministra lze uskutečnit individuální výuku 1:1, v praxi to znamená 1 žák ve vyučovací hodině.
Vzhledem k tomu, že KHS KK zakázala osobní přítomnost žáků v ZUŠ až do 18.10., nezbývá nám, než vyčkat na stanovisko KHS.
Dnes ráno jsem byla informována panem starostou Patrikem Pizingerem, abychom vyčkali na oficiální vyjádření KHS. Celou záležitost ohledně otevření výuky v ZUŠ řeší s hygienickou stanicí vedoucí odboru školství KK Mgr. Havlová.

Zatím nám nezbývá než doufat, že se v pondělí setkáme alespoň v hudebním oboru při individuální výuce.

ZUŠ Chodov

Milí žáci,
toto je zadání pro HN na období 5.10. - 9.10. 2020.
Každý žák si podle ročníku vypracuje zadání ve svém pracovním sešitu a vypracované úkoly zašle formou fotografie či scanu na moji emailovou adresu: severova@zus-chodov.cz nejpozději do pátku 9.10.2020. Ve stejný den bude na webových stránkách školy zveřejněno řešení zadaných úkolů.
Příští pondělí bude opět nové zadání. Úkoly jsou v příloze.

Zdravím a přeji Všem pevné zdraví v této náročné době.

J. Severová

HN na období 5.10. -9.10. 2020.pdf

Hudební obor

od p. uč. Čillíkové: mažoretky.docx

Taneční obor

od p.uč. Exnera: Úkoly pro VO v týdnu 5.odt

Výtvarný obor

Vážení rodiče,

na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.4 / 2020(viz příloha) s účinností od 5.10.-18.10.2020 přechází ZUŠ Chodov na distanční výuku. Veškeré informace k distanční výuce naleznete zde na webových stránkách www.zus-chodov.cz nebo na facebooku ZUŠ.

Víme, že distanční výuka nenahradí plnohodnotnou výuku, ale každý vyučující se může stát dobrým průvodcem touto zvláštní dobou. Věřte, že bychom raději plnohodnotně učili a těšili se na společné koncerty, vystoupení, výstavy a plánované akce.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Jitka Kaprová
ředitelka ZUŠ Chodov

ZUŠ Chodov

Z důvodu pracovní neschopnosti p. uč. Hlavaté odpadá výuka v tanečním oboru (30.9.., 1.10.)

Taneční obor

Členská schůze SRPŠ, z.s. při ZUŠ Chodov schválila členský příspěvek ve výši 200,- Kč za rok/rodinu.

Příspěvek vybírají třídní učitelé do 31.12.2020.

ZUŠ Chodov

Zveme Vás na členskou schůzku Sdružení rodičů a přátel školy v úterý 22.9. od 16.30 v sálku ZUŠ.

Program jednání: výše členského příspěvku, čerpání financí, distanční výuka, rekonstrukce ZUŠ v budově Dukelských hrdinů a další....

Vstup pouze s rouškou.

ZUŠ Chodov

Od zítra t.j. čtvrtka 10.9.2020 je povinnost nošení roušek ve společných prostorách, tzn. na chodbách.

Při výuce rouška není nutná.

Dodržujte zásady 3 R: RUCE - ROUŠKY - ROZESTUPY

Děkujeme Vám za spolupráci.

ZUŠ Chodov

2. a 3.9.2020 v 15 - 17 hodin (středa, čtvrtek): hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor

7. a 8.9.2020 v 15 - 17 hodin (pondělí, úterý): hudební, výtvarný a taneční obor

Dítě je možno k zápisu přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky nebo vyplnit přihlášku na místě. Součástí zápisu je talentová zkouška, která ověří předpoklady žáka pro přijetí ke studiu ve zvoleném oboru.

ZUŠ Chodov

V pondělí 31.8.2020 Vás srdečně zveme na „ Den otevřených dveří“ v základní umělecké škole, 10.00-15.00 hod. v hlavní budově, Nám. ČSM 693.

Přijďte si vyzkoušet práci v nahrávacím studiu, být na chvíli členem hudební skupiny, poznat hudební nástroje tradiční i méně obvyklé, zatančit si, naučit se jazykolamy, stát se na chvíli malířem...

ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov

znovu odpovídám na Vaše dotazy ohledně vracení školného.
Výše úplaty je stanovená na školní rok tak, aby měsíční částka neinvestičních nákladů na jednoho žáka nepřesáhla 110%. Pro vaší představu: měsíční výše úplaty na následující školní rok nesmí přesáhnout částku 353,- Kč. Jakou měsíční částku hradíte letos vy, jistě znáte.
Tyto finance NEJSOU finančními prostředky na plat učitele, ale jsou to peníze určené na provoz. Pokud bych měla možnost Vám tyto prostředky vrátit, přijde škola o značnou část financí do svého rozpočtu, která by se následně projevila na obyčejném chodu školy, obnovu zařízení, nákupu nástrojů, pomůcek, kostýmů apod.
Podle pokynů MŠMT se školné nevrací.
Vzhledem k tomu, že podle Vyhlášky o ZUV má být školné na pololetí uhrazené do 15. září / do 15.února a stále Vám vycházím s možností odložení plateb vstříc, věřím, že neuhrazené částky do konce června přijdou na účet.

Děkuji Vám za pochopení. J. Kaprová

ZUŠ Chodov
 1. DISTANČNÍ VÝUKY
 2. UVOLNĚNÉ Z VÝUKY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
 1. ROČNÍK – PRACOVNÍ SEŠIT
  STR. 38, 42, 43, 46, 47

 2. ROČNÍK – PRACOVNÍ SEŠIT
  STR.30 /49,50
  STR. 32 /53,54
  STR.36 / CELÁ

 3. ROČNÍK - PRACOVNÍ SEŠIT
  STR.36 / 56,57
  STR.40 / CELÁ
  STR.41 / CELÁ

 4. ROČNÍK- PRACOVNÍ SEŠIT
  STR. 46 / CELÁ
  STR. 47/66
  STR.49/70 – SAMOSTATNĚ

 5. ROČNÍK- PRACOVNÍ SEŠIT
  ROZBOR STUPNIC CIS DUR+T5,T6,T 6/4, D7
  PARALELNÍ MOLLOVÁ STUPNICE (aiolská, harmonická, melodická) + T5,T6,T 6/4

 6. PVP – DĚJINY HUDBY
  VYPRACUJ MENTÁLNÍ MAPU NA FORMÁT A4 NA TÉMA: MŮJ OBLÍBENÝ HUDEBNÍ SKLADATEL

 

Vypracované úkoly odevzdejte do 12. 6. 2020  třídnímu učiteli (pokud docházíte na nástroj) nebo zašlete na email: žáci 1. Ročníku hrebenakova@zus-chodov.cz
Ostatní ročníky severova@zus-chodov.cz.

Vaše práce budou podkladem pro závěrečné hodnocení na vysvědčení.

Hudební obor

15.6.  17,30   Koncert absolventů  hudebního oboru
                        Koncertní sál ZUŠ

16.6.  17,30   Koncert absolventů  hudebního oboru
                        Koncertní sál ZUŠ

17.6.   17,30   Vystoupení absolventek taneční oboru
                         Taneční sál ZUŠ

24.6.   17,00   Koncert absolventů hudebního oboru
                         Zahrada ZUŠ

Koncerty a vystoupení nejsou určené široké veřejnosti, ale pouze pro zvané rodinné příslušníky.
Kapacita sálu je omezena na 20 míst.

Hudební obor

K přijímacímu pohovoru se dostaví pouze 1 zákonný zástupce.
Přihlášky vyplňujte on-line na www.zus-chodov.cz

Hudební, taneční a literárně dramatický obor:

středa, čtvrtek  10. a 11.6.2020     16,30 – 19,00 hodin
v budově ZUŠ, Nám. ČSM 693 – učebna PHV, přízemí

Výtvarný obor:

čtvrtek 11.6.2020      16,30 – 19,00 hodin
pátek   12.6.2020      15,30 – 17,30 hodin
v budově 1. stupně  II. ZŠ Školní 697 – 1.patro

Přijímací řízení ZÁPIS 6_2020.doc

ZUŠ Chodov

od 11. května zahajujeme pravidelnou výuku ve všech uměleckých oborech. Vzhledem k tomu, že mimořádné  hygienické návyky a opatření máme všichni zvládnuté, nečekají Vás žádná zásadní omezení. Dokument „ Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ najdete v sekci Dokumenty/ Informace ke koronaviru.

Rovněž zde najdete formulář „ Čestné prohlášení“, který odevzdáte vyučujícímu na první vyučovací hodině (je stejný jako mají ZŠ). Formulář je také k vyzvednutí v sekretariátu ZUŠ nebo v deskách u hlavního vchodu.

Shrnutí pravidel pro provoz ZUŠ Chodov:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nezapomeňte sebou přinést formulář „ Čestné prohlášení“
 • Po příchodu do budovy HO si ve vestibulu vydesinfikujte ruce. V prostorách TO, LDO a VO bude desinfekce umístění ve třídě a na toaletách.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
 • Výuka kolektivních předmětů bude zkrácena o 10 minut, aby se zamezilo střídání jednotlivých skupin mezi sebou.
 • Nezdržujte se ve společných prostorách déle než je nezbytně nutné.

 Těšíme se na Vás.

ZUŠ Chodov

jistě sledujete aktuální dění kolem nástupu žáků do škol. Za předpokladu ústupu pandemie bychom mohli zahájit INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU 11. KVĚTNA. Kolektivní obory by mohly začít fungovat od 25. května, ovšem v režimu max. 5 žáků ve skupině. Určitě najdeme způsob, jak zajistit výuku žákům ze skupiny s dodržením všech pravidel.
Společně s vedením města očekáváme pokyny z MŠMT ohledně hygienických opatření.
Budu Vás poté informovat.
Těšíme se na Vás.

ZUŠ Chodov

Nové úkoly

Výtvarný obor

Vzdělávací web se zprávami z aktuálního tanečního dění:
https://www.tanecniaktuality.cz/

Vyčerpávající a podrobná studie o tanci obecně:
https://is.muni.cz/th/wdiam/DiplomovaPrace.pdf

Taneční magazín:
https://www.tanecnimagazin.cz/2009/02/06/historie-tance/

Playlist s různými druhy tanců, zaměřený hlavně na scénický tanec a jazz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr6IOgQdZejkg8q_yQ3TbkTQpTmx_D81M

Jednoduchá sestava na naučení:
https://www.youtube.com/watch?v=YxtP2pbDWCs

Veronika Pavelková

Taneční obor

V Základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok.

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

ZUŠ Chodov

Úkoly pro PVO a 1. ročník (1. -3. tř ZŠ) pan učitel M. Exner

 1. Protože jedním ze symbolů jara je vajíčko, zkuste zjistit, která jiná zvířátka, kromě kuřátek, se líhnou z vajíček. Namalujte (nebo nakreslete) 2 různá zvířátka jak jsou buď ještě „stočená“ ve vajíčku anebo už vylíhnutá. (vyfoťte a pošlete)
 2. Máte doma nějakou stavebnici? Postavte cokoliv.

Budu rád, když úkoly vyfotíte a zašlete do velikonoc na můj email milanex@seznam.cz

 

Úkoly pro II. stupeň – pondělí pan učitel V. Hrebeňák

Zkoušejte jakékoliv náměty, které máte po ruce 

Studijní kresba čímkoliv – krabice, nádobí, interiér, perspektiva

 

Úkoly pro 3. -7. Ročník

Využijte námětů spojených s portrétem a zátiším, kterým jsme se věnovali před přerušením výuky. Určitě máte doma spoustu předmětů, ovoce, zeleniny a podobných věcí, ze kterých si můžete sestavit zátiší.

K portrétu se nabízí současná situace nošení masek, respirátorů…navrhněte si svojí masku.

Budu rád, když úkoly vyfotíte a zašlete na můj email hrebenak@zus-chodov.cz

Výtvarný obor

Hezký den, 

vzhledem k tomu, že se pravděpodobně ještě dlouho neuvidíme, připravila jsem pro děti seznam videí, filmů a různých tutoriálů, kterým se mohou věnovat a zároveň se díky nim procvičovat v tanci (jak v teorii, tak v praxi). Doufám, že budou děti bavit.  Veronika Pavelková  

Animovaný film Balerína (balet) 

Dokument Andy Whelan: Restless Creature (balet)

Film Let’s Dance (hip-hop a balet) Film Flashdance (moderní a balet) 

Film Billy Elliot (balet) Film Pomáda (moderní, muzikálové) 

Seriál Dance Moms (moderní, jazz, scénický) Muzikál aneb Cesty ke štěstí (muzikálové)

Film Film mých snů (moderní) 

Hannah Montana - tutoriál: ​https://www.youtube.com/watch?v=bE9sjXvo3VY
Jednoduchá choreografie, v angličtině, ale pohyby jsou dost jasné i bez ústního vysvětlení. 

YT kanál Žáci v pohybu - Pohybové skladby pro děti: https://www.youtube.com/channel/UC0r2VCpzqaCsqO7uWpNq-YQ/videos
Pohybové skladby pro mladší žáky na české písničky. Jde spíše o protahování se a cvičení.  

Playlist Moderní tance: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrUJr4yUd6EhvrYmHwjNyzI4sQYKUFmM 
Inspirace, jak také může tanec vypadat.  

YT kanál Taneční škola La Portella: ​https://www.youtube.com/watch?v=lT3Vv6tOtL4 
Slovenský kanál s příběhovými videi z prostředí taneční školy, návody na tancování sestav na známé písničky, záznamy choreografií.  

Protahovací rutina: ​https://www.youtube.com/watch?v=C1rlu66CE4g 

Taneční hrátky s Honzou Onderem: ​https://www.youtube.com/watch?v=hzAtR9j-fEo 
Většinu dílů lze najít online, protahování, základní baletní pozice, sestavy. 

Škola pro princezny: ​https://www.youtube.com/watch?v=DeclVhZ9aeQ
Srozumitelný návod pro základní krok waltzu. 

Míša Růžičková: ​https://www.youtube.com/channel/UCWaYP51K6ayGFNZ9j5TdjoA/videos 
Cvičení na dětské písničky.  

Kyle Hanagami: ​https://www.youtube.com/user/kylehanagami/videos
Choreograf a tanečník, inspirace pro starší žáky. 

V případě potřeby je možné se na mě obrátit přes e-mail: ​verca.pav.02@gmail.com nebo na whatsAppu 724893349

Taneční obor

Protahovací a uvolňovací cviky

Práce s rekvizitou – točení, házení hůlkou apod…

Udržení rytmu při chůzi

Vyhledejte si na youtube skladby Safri duo, Lambadu nebo jakékoliv jihoamerické rytmy

YT kanál Žáci v pohybu - Pohybové skladby pro děti: https://www.youtube.com/channel/UC0r2VCpzqaCsqO7uWpNq-YQ/videos

Pohybové skladby pro mladší žáky na české písničky. Jde spíše o protahování se a cvičení.  

Playlist Moderní tance: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrUJr4yUd6EhvrYmHwjNyzI4sQYKUFmM 

Inspirace, jak také může tanec vypadat.  

YT kanál Taneční škola La Portella: ​https://www.youtube.com/watch?v=lT3Vv6tOtL4 

Slovenský kanál s příběhovými videi z prostředí taneční školy, návody na tancování sestav na známé písničky, záznamy choreografií.  

Protahovací rutina: ​https://www.youtube.com/watch?v=C1rlu66CE4g 

Taneční hrátky s Honzou Onderem: ​https://www.youtube.com/watch?v=hzAtR9j-fEo 

Většinu dílů lze najít online, protahování, základní baletní pozice, sestavy. 

Taneční obor

Opakování souborových a sólových textů

výběr nových textů do budoucna, samostatná práce, psaní literárních prací dle motivace: 

Např: skupina mladších žáků „Jak jsem zničil bacil Kubacil", samost. práce

Vlastní natáčení zajímavé etudy na tři slova: místo, věc, pocit, přednesů, monologů, zasílání odkazů, literárních prací na WhatsApp, Messenger, mail, FB, Skype, v budoucnu promítání v LDO, čtení záznamů, vyhlášení vítězů.

Online výuka přednesu, hlasová rozcvička, práce s textem, interpretace, práce na mikrofon. 

Souborová výuka: konferenčně přes Skype, WhatsApp. Doporučení: nainstalovat si na notebooky, počítače Skype, je nejlepší na výuku online! Všichni rodiče dostali odkaz mailem, už se hlásí zájemci, nebojte se, bude legrace. Jedeme dál!!!

Na Vás, nyní online, a v LDO se i v budoucnu těší: Jiřina Rottová

Literárně dramatický obor

PHV-úkoly pro žáčky přípraváčky
Notovníček: vyplnit stránky 31,33,36,37,41,43,45

1. ročník:

 • pracovní sešit
 • procvičovat básničku na str. 36 -křížky
 • doplnit úkoly str. 38, 39
 • str. 40 - úkoly (za čarou) doplnit v písni Kdybys měla, má panenko
 • str. 42 - naučit zpaměti básničku- béčka

2. ročník:

 • str. 63 -vystřihnout, rozdělit, zaťukat si
 • Str. 60 cv. 2 a 3 (nejsou čísla cvičení, počítej ptáčky)
 • rozebrat  stupnice G dur a A dur (kabátek, kuličky, třešničky, táta s dědou, sněhulák)

3. ročník:

 • přečíst strany 30 a 31 
 • domácí poslech A .Dvořák -Novosvětská symfonie-libovolná věta
 • B. Smetana -Má vlas t-Vyšehrad
 • rozbor stupnice e moll a h moll (předznamenání, tóny, půltóny, aiolská 
  harmonická, melodická a pozor na zvyšování) 

4. ročník:

 • vypracovat strany 38,39,40 a na straně 41 - rytmus 

5. ročník:

 • napsat kvintakord durový, mollový, zvětšený a zmenšený od těchto tónů: C,B,G,D,A
 • rozebrat dvojici stupnic A dur/ fis moll -urči zda jde o stupnice stejnojmenné nebo paralelní, napsat obě stupnice (u mollové všechny 3 druhy) a udělat rozbor.
 • Rozbor- předznamenání, tóny, púltóny, T S D , akordy -tónický kvintakord, sextakord a kvartsextakord

Všechny ročníky pak mohou doma dle libosti zpívat písně z pracovního sešitu, vyťukat si jejich rytmus, nebo určit tóninu

Hry: tleskejte si doma s rodiči rytmus z lidových písniček-jeden tleská, druhý hádá o kterou písničku jde
skákej o jedné noze na rytmus různých lidových písní -nesmíš se splést ani upadnout,    Kdo správně odskáče rytmus a nespadne vyhrál! hra pro více lidí
zazpívej si píseň Ach synku, synku - a zahraj si na dirigenta/sbormistra (sbor si vytvoříš ze členů rodiny nebo z plyšáků)

Úkoly jsou k vypracování do poloviny dubna, tak na mě máte dostatek času.

Hudební obor

Vážení rodiče a milí žáci,

za posledních 14 dní se událo mnoho změn, na které si postupně zvykáme a snažíme se je přijmout.

Naši učitelé základní umělecké školy jsou připraveni pokračovat v uměleckém vzdělávání a to nejrůznějšími formami distanční výuky, např. telefonní konzultace, mobilní aplikace, skype a další... Sledujte prosím naše webové a facebookové stránky, kde budou k nahlédnutí úkoly pro kolektivní výuku.

Zadaná látka rodiče nijak nezatíží, jedná se spíše o opakování a zafixování již probraného učiva.

Věřím, že „dálkové studium“ společně zvládneme a opět se brzy setkáme.

Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ Chodov

ZUŠ Chodov

10.3. jsme soutěžili v Kulturním domě v Ostrově v okresní soutěži Dětská scéna v recitaci. V 1. kategorii získala Kateřina Kuglerová ČU a ve 2. Kategorii Michaela Kuglerová 1. místo a postup do krajského kola Dětské scény, které se bude konat 4. 4. v Aši.

Gratulujeme a držíme palce!  J. Rottová

Literárně dramatický obor

Ředitelství Základní umělecké školy Chodov oznamuje, že na základě rozhodnutí vlády České republiky a Zřizovatele Města Chodov se s účinností od středy 11. 3. 2020 dočasně ruší veškerá výuka žáků a s ní související akce (soutěže, přehlídky, koncerty). Zákaz platí na dobu neurčitou.

O dalším vývoji situace a odvolání zákazu Vás budeme včas informovat.

                                                                                                           Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ

ZUŠ Chodov

Z důvodu konání okresního kola ve hře na kytaru dne 17.3.2020 bude pravidelná výuka probíhat od 14:00 hod.

Děkuji za pochopení.

Hudební obor

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme učitelku tanečního oboru na částečný úvazek - zástup za mateřskou dovolenou.

Nástup do zaměstnání: 1.3.2020 (nejpozději do 31.8.2020)

Bližší informace podá ředitelka ZUŠ: 607 668 694, 352 352 350, kaprova@zus-chodov.cz

Taneční obor

Přezkoušení žáků z hudební nauky (na základě žádosti o uvolnění) je v následujících termínech:

pondělí 20.1. 14:45-15:30 hodin nebo středa 22.1. 15:30-16:15 hodin

Hudební obor

Akce - listopad 2019 naleznete zde

ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov

Ve středu 13.11. odpadá výuka v tanečním oboru p.uč. Hlavaté z důvodu exkurze se žáky na taneční konzervatoři Duncan centrum Praha.

Taneční obor

Výuka v ZUŠ ve středu 6.11.2019 probíhá podle platného rozvrhu. Ke stávce se připojujeme symbolicky.

ZUŠ Chodov

Šárka KERULOVÁ - žákyně ZUŠ Chodov pod vedením p.uč.Aleny Boháčové,
získala účastí na pěvecko-hudební soutěži „Březovský lístek“ v sobotu 19. října 2019
2.místo s postupem do celostátního kola pěvecké soutěže „FOLKY TONK“
a „ČESKO ZPÍVÁ“ v Praze. Gratulujeme.

Hudební obor

Akce - listopad 2019 naleznete zde

ZUŠ Chodov

Z důvodu akutního nachlazení dnes odpadá výuka p.uč. Boháčové, výuka bude nahrazena po domluvě.

Hudební obor

Z důvodu pracovní neschopnosti odpadá tento týden výuka paní učitelky Petry Hlavaté - taneční obor.

Taneční obor

Sdružení rodičů a přátel školy Vás zve na schůzku dne 17.9.2019 od 16.30 hod. v sále ZUŠ.

Na programu jednání jsou následující body: výše příspěvku, zásady pro čerpání příspěvku, zájezd na muzikálové představení, hlavní akce ZUŠ a další.

ZUŠ Chodov

Pravidelná výuka p.uč. Čillíkové bude zahájena v pondělí 9.9.2019 ve 14.00 hod. Dostavte se dle rozvrhu z minulého školního roku.

Taneční obor

Přijímací řízení nových žáků do všech oborů ZUŠ se uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin.

Hudební obor
3. a 4.9.2019 (úterý a středa) v budově HO (Nám. ČSM 693) v přízemí, uč. č. 17.

Výtvarný obor
4. a 5.9.2019 (středa a čtvrtek) v budově 1.stupně II. ZŠ (Školní ul. 697) 1.patro

Taneční obor
4. a 5.9.2019 (středa, čtvrtek) v baletním sále (Smetanova 738 - budova I.ŠJ) suterén 

Literárně dramatický obor
5.9.2019 (čtvrtek) 1. patro budovy I.ŠJ (Smetanova 738)

ZUŠ Chodov

Praha 25.5.2019

"Děti fitness aneb sportem proti drogám" z.s.
International dance championship

1. místo získala žákyně Šárka Kerulová
Choreografie "PERFECT" - výrazový tanec, úroveň Hobby
(pod vedením p.uč. Petry Hlavaté)

Kytarový orchestr ZUŠ Kraslice, ZUŠ Chodov a ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně získal na 18. ročníku národní soutěže v komorní hře na kytaru - soutěž kytarových orchestrů ZUŠ ČR "HRADECKÉ GUITARREANDO 2019" Bronzové pásmo.
dirigent: Alexandra Müllerová
(žáci ZUŠ Chodov pod vedením p.uč. Jitky Kaprové, DiS.)

Všem reprezentujícím žákům i jejich pedagogům gratulujeme.

Taneční obor

Agáta Půhoná
Získala Čestné uznání v ceslostátní klavírní klavírní soutěži "Karlovarská růžička"
(p.uč. Libuše Smetanová)

Jan Kapr
Získal Čestné uznání I.stupně v celostátním kole Soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
(p.uč. Zdeněk Hranička)

Šárka Kerulová
Byla vybrána na roční stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání pod vedením muzikálové zpěvačky Radky Fišarové
(p.uč. Alena Boháčová)

Hudební oborSídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019 - 2021