Taneční obor

Obrázek k úvodu

Taneční obor prohlubuje v dítěti kreativitu, smysl pro krásu a harmonii. Tanec je umění, jehož hlavním jazykem je především neverbální vyjadřování. Žáci tanečního oboru se kromě základních tanečních a choreografických prvků učí intenzivně vnímat hudbu. Taneční obor poskytuje základy odborného vzdělání, které žák může v budoucnu uplatnit v jako tanečník v neprofesionálních činnostech, ale i jako přípravu pro studium vedoucí k profesionální dráze.

Délka studia: 

  • Přípravné studium: žáci ve věku 5 – 7 let
  • Základní studium I. stupně: žáci ve věku 7 – 14 let
  • Základní studium II. stupně: žáci ve věku 14 – 19 let
  • Studium pro dospělé: věková hranice neomezena

Vyučování probíhá formou kolektivní výuky v počtu 8 – 15 žáků v rozsahu 2 – 4 lekcí (1 lekce = 45 minut)1x nebo 2x týdně.

Obrázek k délce studia

Studijní zaměření dle Školního vzdělávacího programu:

  • Přípravná taneční výchova
  • Pohybová a taneční výchova 
  • Současný tanec 

Místo výuky:

Smetanova 738
357 35 Chodov
suterén budovy jídelny I. ZŠ Chodov
tel. 352 352 357 -3

Seznam pedagogů

Čillíková Zora

Hlavatá Petra (MD)

Pavelková Veronika (zástup za MD)Sídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019 - 2021